Ngày đăng: 20/04/2018

KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Microsoft Việt Nam phối hợp với Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương tổ chức khóa đào tạo “Khoa học máy tính và kỹ năng quản lý công việc hiệu quả” nhằm trang bị cho sinh viên, giảng viên những kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng về quản lý công việc hiệu quả. Khóa đào tạo do các giảng viên của dự án trực tiếp giảng dạy theo phương pháp hiện đại, tập trung vào hoạt động nhóm, học viên được thực hành ngay trên máy tính. 

Một số hình ảnh của khoá học

Thầy Nguyễn Mạnh Đức - giảng viên cao cấp của Microsoft Việt Nam