Ngày đăng: 20/05/2018

Triển khai họp phụ huynh năm học 2017 - 2018

Họp phụ huynh đang diễn ra vào sáng nay 20⁄5⁄2018, tổng kết kết quả học tập văn hóa và học trung cấp cho tất cả các bạn khóa 43, khóa 44, khóa 45, triển khai kế hoạch học tập cho năm học tới

Nhằm phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường và Gia đình trong việc đào tạo, dạy nghề, rèn nghề để cho các em học sinh hệ Văn hóa - Trung cấp, BGH trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương phối hợp trung tâm giáo dục thường xuyên Cẩm Giàng tổ chức gặp mặt họp phụ huynh.

Mục đích:

- Thông báo tình hình học tập, rèn luyện học sinh học kỳ II năm học 2017 - 2018

- Triển khai kế hoạch năm học 2018 - 2019 và thi tốt nghiệp khóa 43

- Trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị từ các bên. Tiếp thu nguyện vọng của Phj huynh trong việc dạy nghề, rèn nghề cho các em học sinh trong quá trình học tập theo theo tại trường.