Tên đơn vị : Khoa Xăng dầu
Trang tin điện tử: http://www.hdcit.edu.vn
Điện thoại: 0912 445 889
Fax: 03203.785.925
Hộp thư: tiencivccdn@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 3 khu xưởng thực hành
Khoa xăng dầu - Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp có tổng số 08 cán bộ, giáo viên. Trong đó: Lãnh đạo Khoa gồm 1 đ⁄c Trưởng Khoa và 1 đ⁄c Phó Khoa
Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Vũ Đức Thuận Phó trưởng khoa Cử nhân 02203.785.925 ducthuan.hd2007@gmail.com
Vũ Cao Hà Phó khoa Kỹ sư Lọc hóa dầu 02203.785.925 vhdh2001@yahoo.com