Tên đơn vị : Khoa Văn hóa kỹ thuật cơ sở
Trang tin điện tử: http://www.hdcit.edu.vn
Điện thoại: 0979 087 450
Fax: 03203.785.925
Hộp thư: nguyenhai.vhktcs@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà Hiệu bộ
Khoa Văn hóa kỹ thuật cơ sở được thành lập từ năm 1997 trên cơ sở tách ra từ phòng giáo vụ trường đào tạo nghề Thương mại. Tổng số cán bộ công nhân viên trong khoa là 15 người, 01 trưởng khoa, 01 phó khoa và 13 cán bộ công nhân viên.
Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Nguyễn Đức Hải Trưởng khoa Cử nhân Nguyenhai.vhktcs@gmail.com
Hoàng Tiến Dũng Phó trưởng khoa Kỹ sư dunghoang1999@gmail.com

Thông tin liên quan