Tên đơn vị : Khoa Sư phạm Dạy nghề
Trang tin điện tử: http://www.hdcit.edu.vn
Điện thoại: 0904 173 774
Fax: 03203.785.925
Hộp thư: ducquyet1976@yahoo.com
Địa chỉ: Tầng 3 khu nhà Hiệu bộ
Hiện nay, tuy Nhà nước đã có một số trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, đã và đang đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề nhưng mới chỉ ở phạm vi dạy nghề một số ngành kỹ thuật, công nghệ, còn các nghề về thương mại thì còn ít và thiếu như: thương mại điện tử, giao nhận bảo quản các hàng dễ cháy nổ, độc hại, bán hàng xăng dầu… Phần lớn các giáo viên dạy nghề trong ngành Thương mại được tuyển từ nguồn sinh viên tốt nghiệp các trường đại học có bằng cử nhân và kỹ sư chuyên ngành. Các cử nhân và kỹ sư về các trường dạy nghề trong ngành thương mại cần bổ sung: nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; kỹ năng dạy thực hành nghề và kỹ năng nghề.
Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Đỗ Đức Quyết Trưởng khoa Thạc sĩ doducquyet2012@gmail.com