Tên đơn vị : Khoa Kế toán - Quản trị doanh nghiệp
Trang tin điện tử: http://www.hdcit.edu.vn
Điện thoại: 0986.835.595
Fax: 03203.785.925
Hộp thư: doyen1982@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ trường
Trong bối cảnh hội nhập của đất nước, nhu cầu sử dụng các thông tin tài chính ngày càng trở nên cấp thiết. Từ nhà quản lý doanh nghiệp cho đến các nhà đầu tư, ngân hàng, các tổ chức tín dụng … đều sử dụng các thông tin tài chính phục vụ cho việc ra các quyết định của mình. Vì vậy, công tác kế toán, quản trị là một trong những vấn đề luôn được quan tâm, chú trọng. Việc đào tạo đội ngũ làm công tác kế toán, nhân viên kinh tế, quản trị là một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn xã hội
Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Nguyễn Thanh Hải Phó trưởng khoa Cử nhân tranthanhhai-kt@yahoo.com